Засідання Ученої ради 12 грудня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від  12 грудня  2019 р.

  1. Апробація дисертаційної роботи Лісовської В.С. «Ідентифікація потенційної канцерогенності карбендозиму» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 14.03.06 – «токсикологія»

Науковий керівник – д.м.н. Баглій Є.А.

Рецензенти – к.м.н. Курділь Н.В.,

                        к.б.н. Вороніна В.М.

  1. Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2019 р. (Доповідачі –  Керівники та відповідальні виконавці наукових тем: Повякель Л.І., Чміль В.Д., Калашников А.А., Дишінєвич Н.Є., Власик Л.І.; рецензенти)

  1. Поточні питання:

а) Обговорення та рекомендація до друку навчального посібника «Біологічна безпека та біологічний захист держави як складові національної безпеки України» (Доповідач  – Величко М.В.)

б) Підсумки наукових заходів Наукового центру