Засідання Ученої ради 14 листопада 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від 14 листопада 2017 р.

  1. Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2017 р. (Доповідачі – Керівники та відповідальні виконавці тем, рецензенти).
  1. Морфофункціональна характеристика непухлинних та неопластичних змін в органах та тканинах лабораторних тварин при дії Карбендазиму (Доповідач – Лісовська В.С.).
  1. Звіти про хід виконання дисертаційних робіт здобувачами Наукового центру (Васецька О.П., Недопитанська Н.М., Федченко О.В., Ткачук Т.В.).
  1. Поточні питання:
  • а) про навчання у магістратурі за спеціальністю «Токсикологія» молодих науковців Центру;
  • б) інформація про проведення Центром Наукової конференції з питань хімічної безпеки.