Засідання Ученої ради 15 грудня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від  15 грудня 2020 р.

  1. Обговорення проекту Колективного договору Наукового центру (Доповідачі – Жмінько П.Г., Рогозін М.В.)
  2. Перспективи дослідження рослин родів Actinidia Lindl., Akebia quinata (Houtt.) Decne., Schisandra chinensis (Turcz.) Baill (Доповідачі – Ковальська Н.П., к.фарм.н.)
  3. Дослідження механізмів комбінованої дії метадону та етилгідроксиду на формування токсичного процесу в органах мішенях на основі гістологічного аналізу біологічних зразків. (Доповідач – Курділь Н.В.)
  4. Приймання звітів про виконання НДР у 2020 році. (Доповідачі – керівники НДР)