Засідання Ученої ради 18 січня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

 від 18 січня 2018 р.

  1. Звіт директора про  діяльність  у  2017  році  (згідно  Закону  України «Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність)  (Доповідач  –  М.Г.  Проданчук).
  2. Обговорення та затвердження  річного  звіту  про  діяльність  Наукового центру  у  2017  році (Доповідач  –  Г.І.  Петрашенко).
  3. Обговорення та затвердження  фінансового  плану  Наукового  центру  на  2018  рік  (Доповідач  –  Т.К.  Кирилова).
  4. Обговорення та затвердження Плану роботи Ученої ради Наукового центру на 2018 рік (Доповідач – М.Г.  Проданчук).
  5. 5. Обговорення тем наукових досліджень на 2018 рік (Доповідач –  А.А.Калашников).
  6. Конкурс на обрання  на  вакантну  посаду наукового співробітника відділу  «Інститут  екогігієни  і  токсикології  пестицидів  та  агрохімікатів».
  7. Поточні питання:

а) Про підвищення кваліфікації співробітників Наукового центру (Доповідач – Жмінько П.Г.).