Засідання Ученої ради 19 березня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від  19 березня  2020 р.

  1. Обговорення та затвердження теми та плану виконання дисертаційної роботи здобувача Курділь Н.В. «Дослідження механізмів комбінованого впливу хімічних речовин на формування токсичного процесу при отруєннях синтетичними опіоїдами» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом «токсикологія» – 14.06.03 (Доповідач – Курділь Н.В.)

  1. Порівняльний аналіз мутагенної дії зразків лямбда-цигалотрину різних виробників і стандартної молекули (Доповідач – Ткачук Т.В.)

  1. Поточні питання:

а) щодо режиму роботи Наукового центру в умовах епідемії короновірусу

б) про замовлення монографії «Ртуть у ХХІ столітті: від постановки проблеми до її вирішення»