Засідання Ученої ради 22 жовтня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від  22 жовтня  2020 р.

  1. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2020 р. (Доповідач – Петрашенко Г.І.)

  1. Апробація дисертаційної роботи Курділь Н.В «Дослідження механізмів комбінованого впливу хімічних речовин на формування токсичного процесу при отруєннях синтетичними опіоїдами» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 14.03.06 – «токсикологія»

Науковий консультант – д.мед.н. проф. Проданчук М.Г.

Рецензенти – д.мед.н. проф. Калашников А.А., д.б.н. Жмінько П.Г.

 

  1. Поточні питання