Засідання Ученої ради 24 квітня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від 24 квітня 2018 р.

  1. Дослідження гематотоксичної дії Ципроконазолу (Доповідач – Усенко Т.В.).
  2. Вплив Зета-циперметрину в пре- і постнатальному періоді на стан нервової системи щурят (Доповідач –  Рашківська І.О.).
  3. Поточні питання.