Засідання Ученої ради 26 вересня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від 26 вересня 2017 р.

  1. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2017 р. (Доповідач – Проданчук М.Г.).
  1. Біомаркери експозиції та ефекту фосфорорганічних пестицидів (Доповідач – Федченко О.В.).
  1. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів (Доповідач – Петрашенко Г.І.).
  1. Поточні питання:
  • а) Затвердження до друку журналу «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки» № 3, 2017 р.