Засідання Ученої ради 26 листопада 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від  26 листопада 2019 р.

  1. Апробація дисертаційної роботи Колянчук Яни Віталіївни «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 14.03.06 – «токсикологія»

Науковий керівник – д.м.н. Проданчук М.Г.

Рецензенти – д.б.н. Жмінько П.Г., д.м.н. Шепельська Н.Р.

  1. Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2019 р. (Доповідачі – Керівники та відповідальні  виконавці  наукових  тем:  Подрушняк  А.Є., Кравчук О.П., Жмінько П.Г., Харченко Т.Ф., Харченко О.А.; рецензенти)

  1. Поточні питання:

а) Затвердження атестаційної форми (Доповідач –  Петрашенко Г.І.)

б) Вітання з одержанням дипломів кандидатів наук.