Засідання Ученої ради 26 січня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

 

 

від  26 січня  2021 р.

 

 

  1. Звіт директора про діяльність у 2020 році (згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») (Доповідач – Проданчук М.Г.).
  2. Обговорення та затвердження Плану роботи Ученої ради Наукового центру на 2021 рік (Доповідач – Проданчук Микола Георгійович).
  3. Сучасні аспекти пошуку засобів фармакологічної корекції гострих отруєнь фосфорорганічними сполуками (Доповідач – Зінов’єва Марина Людомирівна).
  4. Сучасні вимоги забезпечення якості проведення токсикологічних досліджень згідно з GLP OECD та Європейського Союзу (Доповідач – Прокопенко Людмила Олексіївна).
  1. Затвердження Плану НДР Наукового центру на 2021 рік (Доповідач – Проданчук Микола Георгійович).
  2. Поточні питання:

а) Про застосування заходів заохочення у січні працівників Наукового центру (Доповідач – Михайловська Ольга Леонідівна)

б) Щодо реалізації норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Доповідач – Рогозін Микола Володимирович)