Засідання Ученої ради 27 квітня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від 27 квітня 2017 р.

  1.  Роль ядерних гормональних рецепторів – активаторів проліферації пероксисом (PPARα, β, γ )в нормі та при патології під впливом ксенобіотиків (Доповідач – Балан Г.М.).
  1. Дизрапторні ефекти пестидів та інших ксенобіотиків при дії на ядерні гормональні рецептори (PPARα, β, γ) (Доповідач – Бубало В.О.).
  1. Про підтримку пропозиції ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» щодо присвоєння йому ім’я Ю.І. Кундієва.
  1. Поточні питання:
  • а) про перегляд та оптимізацію структури Наукового центру.