Засідання Ученої ради 27 лютого 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я  України

від 27 лютого 2018 р.

  1. Наукове обґрунтування необхідності професійної підготовки токсикологів для системи громадського здоров’я (Доповідач – Курділь Н.В.).
  1. Дослідження залежності доза – ефект. Методологія “Bench-mark dose” та досвід її застосування (Доповідач –  Зінов’єва М.Л.)
  2. Обговорення та затвердження Програм виконання НДР на 2018 рік (Доповідачі – керівники та відповідальні виконавці тем).
  1. Поточні питання