Звітність за 2020 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2020 рік
Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року)
Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 2020 рік)
Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Ф4. Звіт про власний капітал
Ф5. Примітки до річної фінансової звітності
Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2020 рік
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2020 рік
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за 2020 рік