Звітність за ІІІ квартал 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІІІ квартал 2021 року
Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 30 вересня 2021 року)
Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за ІІІ квартал 2021 року)
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за ІІІ квартал 2021 року
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за ІІІ квартал 2021 року