Конкурс на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів»

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, medved.kiev.ua, тел.: (044) 258-47-73, e-mail: office.medved@gmail.com

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» (1 ставка). Конкурс відбудеться 19.01.2022 р.

Вимоги до учасників конкурсу: доктор наук, який має вчене звання, не менше 10 років досвіду роботи за профілем Наукового центру, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Перелік необхідних документів для участі у конкурсі:

  1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч.
  2. Копія документа, що посвідчує особу.
  3. Заповнена особова картка (встановленого зразка).
  4. Автобіографія.
  5. Копія трудової книжки.
  6. Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
  7. Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
  8. Письмова згода на обробку персональних даних.

Заяви  та  документи  приймаються  з  «01» грудня 2021 року по «10» січня 2022 року  за  адресою:  м. Київ,  вул. Героїв  Оборони, 6 начальником відділу кадрів Геращенко Іриною Костянтинівною.