Конкурс на заміщення вакантної посади провідного мікробіолога відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів»

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.: (044) 258-47-73, e-mail: office.medved@gmail.com

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного мікробіолога відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» (1 ставка).

Вимоги до учасників конкурсудоктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня; науковий стаж за профілем роботи Наукового центру не менше 5 років; наявність публікацій (2 публікації).

Перелік необхідних документів для участі у конкурсі:

  1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч.
  2. Копія документа, що посвідчує особу.
  3. Заповнена особова картка (встановленого зразка).
  4. Автобіографія.
  5. Копія трудової книжки.
  6. Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
  7. Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
  8. Письмова згода на обробку персональних даних.

Заяви та документи приймаються з «04» січня 2022 року по «03» лютого 2022 року за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6 начальником відділу кадрів Геращенко Іриною Костянтинівною.