Журнали

«Український журнал сучасних проблем токсикології»

Науково-практичний журнал
Періодичність: 2-4 рази на рік

ISSN 2663-9165 (Онлайн), ISSN 2663-4570 (Друкований)
DOI 10.33273/2663-4570

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, 23693-13533 ПР від 10.01.2019 р.

Журнал заснований у 1998 році.

Засновником Журналу є Державне підприємство “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” (на той час «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя»)

Журнал внесений Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України до Переліку наукових фахових видань України (Категорія Б) (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019 р., де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на отримання наукових ступенів доктора та кандидату наук у сфері медичних наук (Розділ ІІ Додатку №8 Наказу).

Повні тексти Журналу розміщуються на інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського та індексуються міжнародними наукометричними системами та спеціалізованими каталогами CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus.

Постійне посилання на сайт «Український журналу сучасних проблем токсикології».

 

Журнал «Єдине здоров’я та проблеми харчування України»

Науково-практичний журнал
Періодичність: 2-4 рази на рік

ISSN 2664-0694 (Онлайн), ISSN 2663-9726 (Друкований)
DOI 10.33273/2663-9726

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ, 23659-13499ПР від 17.12.2018 р.

Журнал заснований у 1932 році.

Засновником Журналу є Державне підприємство “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” (на той час «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя»)

Журнал внесений Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України до Переліку наукових фахових видань України (Категорія Б) (Наказ МОН України №1301 від 15.10.2019 р., де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на отримання наукових ступенів доктора та кандидату наук у сфері медичних наук (спеціальності – 222, 229) (Розділ ІІ Додатку №8 Наказу).

Повні тексти Журналу розміщуються на інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського та індексуються міжнародними наукометричними системами та спеціалізованими каталогами CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus.

Постійне посилання на сайт Журналу «Єдине здоров’я та проблеми харчування України».