Лабораторія ЕКОГІНТОКСу отримала незалежну та надійну оцінку якості результатів випробувань

Біохімічна лабораторія Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України впродовж 2019 року приймала участь у програмі професійного тестування «Prevecal».

Про успішні результати завершення розповіла науковий співробітник лабораторії патології відділу «Інститут експериментальної токсикології та медико-біологічних досліджень», к.б.н. Тетяна Усенко під час засідання Вченої ради.

 «16 біохімічних показників, серед яких основні печінкові ферменти-маркери аланінамінотрансфераза та аспартатамінотрансфераза, специфічна гамма-глутамілтрансфераза, показники ліпідного обміну (холестерин, тригліцериди) і видільної функції нирок (креатинін, сечовина) та інші важливі для токсикологічної оцінки ксенобіотиків параметри – досить широкий перелік, який вимірювався не усіма лабораторіями-учасницями. Результати всіх 16 тестів є прийнятними, а методи – ефективними, похибки в роботі відсутні, про що свідчить річний звіт і отриманий сертифікат учасника», – зазначила Тетяна Усенко.

 Результати участі співставленні з даними майже 5000 лабораторій-учасниць з 31 країни світу і є доказом відповідності на міжнародному рівні.

Директор Наукового центру Микола Проданчук подякував усім, хто долучився до виконання робіт, зокрема біологу Тетяні Ключинській і старшому лаборанту Тетяні Вербовій і наголосив: «Наші зусилля зробити дієву систему якості лабораторних робіт втілилися у результатах цієї програми і довели її ефективність. Приємно, коли отримуємо міжнародне підтвердження та високу незалежну оцінку якості наших випробувань».

 Особливості програми «Prevecal»:

  • інтернаціональність,
  • добровільність,
  • анонімність – лабораторії-учасниці кодуються шляхом присвоєння унікального коду, відомого лише організаторам,
  • об’єктивність – сліпі проби (оцінка результатів ведеться за трьома рівнями концентрацій контрольних сироваток, учасники не знають про значення аналітів),
  • статистична оптимальність – метрологічні підрахунки і оцінка помилок ведуться за системою «6-сигм»,
  • безперервність – тривалість програми рік, кожен місяць учасник отримує щомісячний звіт, у кінці року – щорічний звіт із оцінкою загальної похибки та інших найважливіших метрологічних характеристик.

Результати участі у тестуванні «Prevecal» схвалені аудиторами SNAS, а також у повному обсязі забезпечують відповідність вимогам протоколу OECD 408 «Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents» (2018) щодо проведення біохімічних досліджень.

За результатами лабораторії центру запропоновано взяти участь у вузькоспецифічній програмі «Prevecal Veterenary».

Довідково: відповідно до визначень Інституту клінічних та лабораторних стандартів (CLSI), Міжнародної організації із стандартизації (ISO) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)  лабораторну якість визначають точність, надійність і своєчасність результатів, що видаються.

Токсикологічні дослідження передбачають обов’язкову оцінку клінічних показників експериментальних тварин, зокрема гематологічних, коагулометричних, урологічних та, безпосередньо, біохімічних. Саме біохімічний аналіз крові показує стан обміну речовин в організмі та дозволяє оцінити вплив ксенобіотиків на процеси всмоктування, кінетики, розподілення, метаболізму, елімінації. Тому результати лабораторних біохімічних досліджень повинні бути настільки точними, наскільки це можливо.