Оцінка відповідності (сертифікація)

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя зареєстрований в реєстрі Держстандарту України як орган з добровільної сертифікації* (реєстраційний № ОДС-056 від 13.06.2002 р.) та може проводити роботи з сертифікації продукції та послуг за наступною номенклатурою:

  Харчові продукти та продовольча сировина, у тому числі, біологічно-активні добавки, харчові добавки;

  Руди кольорових металів та продукція добувної промисловості;

  Полімерні і синтетичні матеріали та вироби з них, меблі;

  Продукція легкої промисловості;

  Парфюмерно-косметичної продукції;

  Хімічна продукція та лакофарбувальні матеріали;

  Вироби медичного призначення;

  Послуги громадського харчування;

  Системи управління якістю, системи управління довкіллям.

Добровільна сертифікація проводиться:
– для впевненості в достовірності та об’єктивності оцінки товарів і послуг;
– для посилення конкурентоспроможності товарів та послуг;
– з метою попередження постачання та реалізації товарів, що не відповідають встановленим вимогам.

* — у відповідності до Декрету КМ України № 46-93 від 10.05.1993 р. “Про стандартизацію і сертифікацію”, Стаття 22:

Добровільна сертифікація може проводитися на відповідність продукції вимогам, що не віднесені актами законодавства та нормативними документами до обов’язкових вимог, з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником та органом з сертифікації.

 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (044)526 97 04