Послуги на основі договорів

Центр виконує науково-дослідні, експертні токсиколого-гігієнічні, санітарно-хімічні, санітарно-мікробіологічні та арбітражні дослідження за контрактами (угодами), договорами з вітчизняними і закордонними фірмами, підприємствами, організаціями.

Предметом угод (договорів) є:

 експертиза науково-технічної документації, що характеризує безпеку речовин, матеріалів, продуктів, виробів різного призначення;

 проведення токсиколого-гігієнічних і санітарно-хімічних досліджень;

 підготовка гігієнічного висновку для регулюючих органів щодо можливості реєстрації, виробництва та застосування об’єкту дослідження в Україні.