Спеціалізована вчена рада

       На виконання наказу Міністерства освіти та науки № 996 від 11.07.2017 р. у Державному підприємстві «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» створено спеціалізовану вчену раду Д 26.630.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 «Токсикологія» (медичні та біологічні) строком до 31 грудня 2020 року.

 

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

       Голова Ради: Жмінько Петро Григорович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (біологічні).

       Заступник Голови: Власик Леонід Іванович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Вчений секретар: Петрашенко Ганна Іванівна, к.мед.н., старший науковий співробітник, учений секретар, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Члени Ради:

       Баглій Євген Ананійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Балан Галина Макарівна, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Жирнов Віктор Валентинович, д.мед.н., завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Калашников Андрій Андрійович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Коваленко Валентина Миколаївна, д.біол.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України», спеціальність 14.03.06 (біологічні).

       Кривенчук Володимир Євдокимович, д.фарм.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Леоненко Ольга Броніславівна, д.біол.н., провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.03.06 (біологічні).

       Овсяннікова Людмила Михайлівна, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Пихтєєва Олена Гераклітівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту НАМН України», спеціальність 14.03.06 (біологічні).

       Проданчук Микола Георгійович, д.мед.н., професор, директор, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (біологічні).

       Чміль Віталій Данилович, д.біол.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (біологічні).

      Шейман Борис Семенович, д.мед.н., провідний науковий співробітник, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

       Шепельська Нінель Решадівна, д.мед.н., провідний науковий співробітник, Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 14.03.06 (медичні).

 

Оприлюднення дисертації «Ідентифікація потенційної канцерогенності карбендазиму»

Дисертація Лісовської Вікторії Семенівни на здобуття наукового ступеня кандидату біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: «Ідентифікація потенційної канцерогенності карбендазиму». Дата захисту: 30.09.2020р. Автореферат дисертаціїДисертаціяВідгук Пихтєєвої О.Г.Відгук Гарманчук Л.В.

Оприлюднення дисертації «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу»

Дисертація Колянчук Яни Віталіївни на здобуття наукового ступеня кандидату біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу».Дата захисту: 23.06.2020р. Автореферат дисертаціїДисертаціяВідгук Томашевської Л.А.Відгук Коваленко В.М.

Оприлюднення дисертації “Морфологічний та морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії”

Дисертація Усенко Тетяни Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: “Морфологічний та морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії”. Дата захисту: 21.05.2019р. Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного опонента Жирнова В.В. Відгук офіційного …

Оприлюднення дисертації “Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах”

Дисертація Рашківської Інни Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: “Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах”. Дата захисту: 21.05.2019р. Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного опонента Кірсенка В.В.

Оприлюднення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидату медичних наук за спеціальністю токсикологія

Дисертація Макарова Олексія Олександровича на здобуття наукового ступеня кандидату медичних наук за спеціальністю токсикологія (14.03.06) “Порушення мікроелементного складу крові у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю та ендотоксикозом на фоні застосування діалізних технологій лікування”. Дата захисту: 02.03.2016. У електронному вигляді в форматі Adobe PDF можна завантажити: Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного …