Засідання Ученої ради від 25 січня 2022 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Наукового центру превентивної токсикології,

харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров’я України

 

від 25 січня  2022 р.

 

  1. Спільне засідання Вчених  рад  Наукового  центру  превентивної  токсикології, харчової  та  хімічної  безпеки  імені  академіка  Л.І. Медведя  Міністерства  охорони здоров’я України та  Навчально-наукового  інституту  харчових  технологій  НУХТ (Доповідачі –  Проданчук  М.Г.,  Бутильська  Н.О.,  Подобій О.В., Носенко Т.Т., Бубало Н.М.)

  1. Пропозиції щодо Президентського Університету (Доповідач – Проданчук М.Г.)

  1. Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради Наукового центру на 2022 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.)

 

  1. Затвердження результатів конкурсу на обрання у вакантну посаду головного наукового співробітника відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» Басанець А.В.

 

  1. Актуальні вимоги законодавства щодо критеріїв до зайняття посад наукових співробітників (Доповідач – Проданчук М.Г.)

 

  1. Поточні питання:

а) Про застосування заходів матеріального заохочення працівників Наукового центру за підсумками роботи у січні