Звітність за 2022 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2022 рік Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2022 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 2022 рік) Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Ф4. Звіт про власний капітал Ф5. Примітки до річної …

Відомості про договори, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “про відкритість використання публічних коштів” у 2022 році

Відомість № 4 від 04.11.2022

Відомості про договори, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “про відкритість використання публічних коштів” у 2022 році

“Відомості про договори, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “про відкритість використання публічних коштів” у 2022 році” Відомість № 3 від 04.10.2022  

Звітність за ІІ квартал 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІІ квартал 2021 рокуФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 30 червня 2021 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за ІІ квартал 2021 року)

Звітність за І квартал 2022 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за І квартал 2022 рокуФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2021 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за І квартал 2021 року)

Аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2021 року

Нижче наведено звіт незалежного аудитора – ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» – фінансової звітності ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Звіт незалежного аудитора

Звітність за 2021 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2021 рікФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 2021 рік)Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Ф4. Звіт про власний капітал Ф5. Примітки до річної фінансової звітності …

Відомості про договори, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “про відкритість використання публічних коштів” у 2022 році

Відомість №1 від 21.01.2022р. Відомість №2 від 15.02.2022р.

Оприлюднення інформації про діяльність Наукового центру в 2021 році

Науковий центр оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог ст. 73 Господарчого кодексу України та Закону про доступ до публічної інформації. Завантажити документ у форматі PDF.

Відомості про договори, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “про відкритість використання публічних коштів” у 2021 році

Відомість №1 від 18.02.2021 р. Відомість №2 від 04.03.2021р. Відомість №3 від 31.03.2021р. Відомість №4 від 27.05.2021р. Відомість №5 від 04.08.2021р. Відомість №6 від 03.09.2021р. Відомість №8 від 07.10.2021р. Відомість №9 від 03.11.2021р.

Звітність за ІІІ квартал 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІІІ квартал 2021 рокуФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 30 вересня 2021 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за ІІІ квартал 2021 року)Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за ІІІ квартал 2021 року Розрахунок частини чистого прибутку …

Звітність за ІІ квартал 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІІ квартал 2021 рокуФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 30 червня 2021 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за ІІ квартал 2021 року)Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за ІІ квартал 2021 року Розрахунок частини чистого прибутку …

Аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року

Нижче наведено звіт незалежного аудитора – ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» – фінансової звітності ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Звіт незалежного аудитора

Звітність за І квартал 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за І квартал 2021 рокуФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2021 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за І квартал 2021 року)Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за І квартал 2021 року Розрахунок частини чистого прибутку …

Звітність за 2020 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2020 рікФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 2020 рік)Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Ф4. Звіт про власний капітал Ф5. Примітки до річної фінансової звітності …

Відомості про договори, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “про відкритість використання публічних коштів” у 2020 році

Відомість про договори за 2020 рік.

Звітність за ІІІ квартал 2020 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІІІ квартал 2020 рокуФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 30 вересня 2020 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за ІІІ квартал 2020 року)Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за ІІІ квартал 2020 року Розрахунок частини чистого прибутку …

Звітність за ІІ квартал 2020 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІІ квартал 2020 рокуФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 30 червня 2020 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за ІІ квартал 2020 року)Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за ІІ квартал 2020 року Розрахунок частини чистого прибутку …

Щодо оприлюднення інформації про діяльність центру

На лист МОЗ України від 16.07.2020р. №10-13/20252/2-20 Державне підприємство “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України (далі – Науковий центр) повідомляє, що Науковий центр відповідно до вимог ст. 73 Господарчого кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016р. …

Звітність за І квартал 2020 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за І квартал 2020 рокуФ1. Баланс (Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2020 року) Ф2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за І квартал 2020 року)Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за І квартал 2020 року Розрахунок частини чистого прибутку …