Державна санітарно-епідеміологічна експертиза

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» при державному підприємстві «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» працює Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках. Інформацію про профіль діяльності можна …

Послуги на основі договорів

Центр виконує науково-дослідні, експертні токсиколого-гігієнічні, санітарно-хімічні, санітарно-мікробіологічні та арбітражні дослідження за контрактами (угодами), договорами з вітчизняними і закордонними фірмами, підприємствами, організаціями. Предметом угод (договорів) є:  експертиза науково-технічної документації, що характеризує безпеку речовин, матеріалів, продуктів, виробів різного призначення;  проведення токсиколого-гігієнічних і санітарно-хімічних досліджень;  підготовка гігієнічного висновку для регулюючих органів щодо можливості …

Консультаційні послуги

Шановні підприємці. Враховуючи пожвавлення вашого інтересу до питань законодавчого регулювання виробництва та обігу харчових продуктів, забезпечення безпеки харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва та обігу, ДП «Інститут екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя» пропонує консультаційні послуги (семінари, тренінги, консультації) підприємствам харчової промисловості за наступними напрямками: Законодавчі вимоги, щодо виробництва та …

Оцінка відповідності (сертифікація)

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя зареєстрований в реєстрі Держстандарту України як орган з добровільної сертифікації* (реєстраційний № ОДС-056 від 13.06.2002 р.) та може проводити роботи з сертифікації продукції та послуг за наступною номенклатурою:   Харчові продукти та продовольча сировина, у тому числі, біологічно-активні добавки, харчові добавки;   Руди кольорових металів та продукція добувної промисловості; …

Неклінічні дослідження у відповідності до принципів належної лабораторної практики (GLP)

Центр проводить неклінічні дослідження у відповідності до принципів належної лабораторної практики (GLP) об’єктів, матеріалів та речовин: пестициди та регулятори росту рослин, мінеральні добрива, хімічні речовини, косметичні та парфюмерні вироби, польові дослідження пестицидів та регуляторів росту рослин. Один із перших в Україні заклад акредитований у європейській системі у відповідності до положень …