30 листопада 2022 року відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю

“Актуальні питання хімічної безпеки, протирадіаційного захисту та оцінки ризиків хімічного та радіаційного впливу на здоров’я людини та середовище її життєдіяльності через призму сучасних ХБРЯ загроз“. МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ КОМАНДУВАННЯ МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ за участі ДП «НАУКОВИЙ ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ» ДУ …

Українські токсикологи увійдуть до європейського реєстру фахівців

У Києві відкрили першу міжнародну токсикологічну школу, яка готуватиме професійних фахівців у відповідності до вимог Європейського реєстру токсикологів. Навчатимуться молоді науковці та дослідники на базі Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України». Організована школа за ініціативи Центру та Європейської асоціації …

17-19 грудня 2016 року відбудеться перша Міжнародна токсикологічна школа

Мжнародна токсикологічна школа відкриється на базі Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України». Організована  вона за ініціативи Центру та Європейської асоціації токсикологічних товариств «ЄВРОТОКС» і готуватиме професійних фахівців у відповідності до вимог Європейського реєстру токсикологів. Під час Першої школи розглядатимуться: Тема …

Міжнародний семінар «Державне регулювання ароматизаторів в харчовій промисловості»

Завданнями семінару є вивчення міжнародного досвіду законодавчого регулювання ароматизаторів в харчовій промисловості та формулювання пропозицій для Уряду України щодо розроблення нормативно-правових актів. Ці завдання є особливо актуальними під час проведення широкомасштабної реформи харчового законодавства в Україні. Від збалансованості законодавства між інтересами споживачів та промисловості, залежить перспективи розвитку харчової галузі та …

Семінар «Методи контролю якості засобів захисту рослин у відповідності з вимогами CIPAC»

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України» ЕКОГІНТОКС (далі Науковий центр) протягом багатьох років плідно співпрацює з виробниками засобів захисту рослин у різних напрямах, які стосуються різноманітних питань, в тому числі питань ідентифікації та визначення діючих речовин у пестицидних формуляціях. …

Інформаційний бюлетень проекту “Ультрамікроскопічні (нано-) часточки — обґрунтування внеску в розвиток політики захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я”

З 1 липня 2011 року Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України бере участь у реалізації проекту спільної програми “Центральна Європа” (2007-2013) “UFIREG” (Ultrafine Particles — an evidence based contribution for the development of regional and European environmental and health policy” / …

ІІІ з’їзд токсикологів України “Сучасні проблеми токсикології. Безпека їжі та середовища життєдіяльності людини”

Безпека їжі та середовища життєдіяльності людини – тема, яка була обрана з метою відображення зростаючої ролі токсикологічної науки для охорони здоров’я людини та середовища її життєдіяльності, а також постановки завдань на перспективу. Наукова програма включає у себе напрямки: профілактична токсикологія, токсикологія лікарських засобів, клінічна токсикологія, регуляторна та експериментальна. Для вирішення …

Тези конференції “Актуальні питання токсикології та гігієни парфумерних та косметичних виробів”

Науково-практична конференція “Актуальні питання токсикології та гігієни парфумерних та косметичних виробів” 20—21 листопада 2003 року

Тези конференції “Актуальні проблеми токсикології, гігієни та аналітичної хімії пестицидів і агрохімікатів”

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми токсикології, гігієни та аналітичної хімії пестицидів і агрохімікатів” 16—17 жовтня 2003 року

Тези конференції “Актуальні токсикологічні та санітарно-епідеміологічні аспекти поводження з відходами”

Науково-практична конференція “Актуальні токсикологічні та санітарно-епідеміологічні аспекти поводження з відходами” 17—18 вересня 2003 року

Тези конференції “Актуальні питання токсикології та гігієни застосування полімерних матеріалів, проблеми “хворого” житла”

 Науково-практична конференція “Актуальні питання токсикології та гігієни застосування полімерних матеріалів, проблеми “хворого” житла” 23—24 червня 2003 року

Тези конференції “Актуальні питання дезинфектології: токсикологія, гігієна, епідеміологія”

Науково-практична конференція “Актуальні питання дезинфектології: токсикологія, гігієна, епідеміологія” 22—23 травня 2003 року 

Тези “Токсикологія отруєнь і профпатологія хімічної етіології. Медичні аспекти надзвичайних ситуацій”

Науково-практична конференція “Токсикологія отруєнь і профпатологія хімічної етіології. Медичні аспекти надзвичайних ситуацій” 5—6 травня 2003 року 

Тези науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни харчування та безпечності харчових продуктів”

Науково-практична конференція “Актуальні питання гігієни харчування та безпечності харчових продуктів” 24—25 квітня 2003 року 

Тези доповідей на V Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених гігієністів, токсикологів, хіміків-аналітиків

V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених гігієністів, токсикологів, хіміків-аналітиків “Сучасні проблеми гігієни, токсикології та аналітичної хімії” 3—4 квітня 2003 року