Інформаційний бюлетень проекту “Ультрамікроскопічні (нано-) часточки — обґрунтування внеску в розвиток політики захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я”

З 1 липня 2011 року Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України бере участь у реалізації проекту спільної програми “Центральна Європа” (2007-2013) “UFIREG” (Ultrafine Particles — an evidence based contribution for the development of regional and European environmental and health policy” / …

Тези конференції “Актуальні питання токсикології та гігієни парфумерних та косметичних виробів”

Науково-практична конференція “Актуальні питання токсикології та гігієни парфумерних та косметичних виробів” 20—21 листопада 2003 року

Тези конференції “Актуальні проблеми токсикології, гігієни та аналітичної хімії пестицидів і агрохімікатів”

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми токсикології, гігієни та аналітичної хімії пестицидів і агрохімікатів” 16—17 жовтня 2003 року

Тези конференції “Актуальні токсикологічні та санітарно-епідеміологічні аспекти поводження з відходами”

Науково-практична конференція “Актуальні токсикологічні та санітарно-епідеміологічні аспекти поводження з відходами” 17—18 вересня 2003 року

Тези конференції “Актуальні питання токсикології та гігієни застосування полімерних матеріалів, проблеми “хворого” житла”

 Науково-практична конференція “Актуальні питання токсикології та гігієни застосування полімерних матеріалів, проблеми “хворого” житла” 23—24 червня 2003 року

Тези конференції “Актуальні питання дезинфектології: токсикологія, гігієна, епідеміологія”

Науково-практична конференція “Актуальні питання дезинфектології: токсикологія, гігієна, епідеміологія” 22—23 травня 2003 року 

Тези “Токсикологія отруєнь і профпатологія хімічної етіології. Медичні аспекти надзвичайних ситуацій”

Науково-практична конференція “Токсикологія отруєнь і профпатологія хімічної етіології. Медичні аспекти надзвичайних ситуацій” 5—6 травня 2003 року 

Тези науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни харчування та безпечності харчових продуктів”

Науково-практична конференція “Актуальні питання гігієни харчування та безпечності харчових продуктів” 24—25 квітня 2003 року 

Тези доповідей на V Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених гігієністів, токсикологів, хіміків-аналітиків

V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених гігієністів, токсикологів, хіміків-аналітиків “Сучасні проблеми гігієни, токсикології та аналітичної хімії” 3—4 квітня 2003 року