Засідання Вченої ради від 21 березня 2023 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України   від 21 березня 2023 року          Затвердження Плану  НДР  Наукового  центру  на  2023  рік  (Доповідач – Проданчук М.Г.)   Обговорення та  затвердження  Програм  виконання  НДР  на  …

Засідання Вченої ради від 23 лютого 2023 року

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України   від 23 лютого 2023 року       Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради Наукового центру на 2023 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.)   Сучасний погляд …

Засідання Вченої ради від 17 січня 2023 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України   від 17 січня 2023 р.       Матеріали з обґрунтування гранично допустимої концентрації метофлутрину в повітрі робочої зони (Доповідач – Яструб Тетяна Олександрівна)   Інформація щодо змін …

Засідання Вченої ради від 15 грудня 2022 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України   від 15 грудня 2022 р.       Дослідження генеричного пестициду квінмераку в батареї тестів з оцінки мугагенності та генотоксичності (Доповідач Бубало В.О.). Пропозиції щодо діяльності фахових видань …

Засідання Ученої ради від 24 листопада  2022 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України   від 24 листопада  2022 р.   Проблеми та перспективи впровадження альтернативних методів в оцінці безпеки косметичних виробів (Доповідач – Головащенко Г.В.). Поточні питання: а) Актуальні питання діяльності фахових …

Засідання Ученої ради від 29 вересня 2022 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України   від 29 вересня 2022 р.   Робота Наукового центру в умовах воєнного стану (Доповідач – Проданчук М.Г.).   Морфологічні аспекти токсичної дії. Нейротоксичність пестицидів. Місцева дія фармпрепаратів. Лімфоузли …

Спільне засідання Вчених рад від 25 січня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Спільного засідання Вчених рад Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України та Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного Університету Харчових Технологій     від 25 січня  2022 р.   Про спільне засідання Вчених рад Наукового центру превентивної токсикології, харчової та …

Засідання Ученої ради від 25 січня 2022 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України   від 25 січня  2022 р.   Спільне засідання Вчених  рад  Наукового  центру  превентивної  токсикології, харчової  та  хімічної  безпеки  імені  академіка  Л.І. Медведя  Міністерства  охорони здоров’я України та  Навчально-наукового …

Пеможець конкурсу на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» оголошує, що перемогу у конкурсі на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» (1 ставка), який відбувся 19.01.2022 р., здобула Басанець А.В.

Засідання Ученої ради від 23 грудня 2021 року

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України   від 23 грудня 2021 р.     Морфологічні аспекти токсичної дії. Нейротоксичність пестицидів. Головний мозок. Місцева дія фармпрепаратів. Лімфовузли (Доповідач – Недопитанська Надія Миколаївна) Обговорення та затвердження …

Засідання Ученої ради від 23 листопада 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙзасідання Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології,харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2021 р. 1. Нейротоксикологія. Морфологічні аспекти (Доповідач – Чайковський Юрій Богданович, член-кор. НАМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця). 2. Порівняльний …

Засідання Ученої ради від 26 жовтня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 26 жовтня 2021 р.   Вплив компонентів пальмової олії на здоров’я населення та обґрунтування необхідності оптимізації їхньої регламентації в Україні (Доповідач – Балан Г.М.). Про результати науково-практичної діяльності …

Засідання Ученої ради 23 вересня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України 23 вересня 2021 р.   Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2021 р. (Доповідач – Петрашенко Г.І.). Сучасні підходи до гігієнічної регламентації дезінфекційних засобів в Україні …

Засідання Ученої ради 24 червня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 24 червня 2021 р.   Антигіпоксичні та адаптогенні властивості регулятра росту рослин Івіну (Доповідач – Васецька О.П.). Деякі механізми тератогенної дії пестицидів (Доповідач – Корнута Н.О.). Обговорення Плану …

Засідання Ученої ради 25 травня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 25 травня 2021 р.   Затвердження фінансового плану Наукового центру на 2022 р. (Доповідач – Шатурська Н.Д.). Нові підходи щодо ідентифікації та характеристики канцерогенної небезпеки факторів довкілля (Доповідач …

Засідання Ученої ради 22 квітня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 22 квітня 2021 р.   Патоморфологічні критерії діагностики репродуктивної дисфункції у щурів лінії Wistar Hanover при дослідженні токсичності пестицидів генериків (Доповідач – Оборонова Т.С.). Сучасні вимоги щодо вмісту …

Засідання Ученої ради 23 березня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 23 березня 2021 р. Ідентифікація канцерогенності пестицидів-генериків за допомогою прискорених тестів (Доповідач – Недопитанська Н.М.). Про відображення результатів наукових досліджень у наукових фахових виданнях науковцями Наукового центру (Доповідач …

Засідання Ученої ради 23 лютого 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 23 лютого 2021 р. Оцінка ризику несприятливих факторів при виробництві та використанні синтетичних мийних засобів (Доповідач – Головащенко Г.В.). Обговорення та затвердження Програм виконання НДР на 2021 рік …

Засідання Ученої ради 26 січня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України     від  26 січня  2021 р.     Звіт директора про діяльність у 2020 році (згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») (Доповідач – Проданчук М.Г.). Обговорення …

Засідання Ученої ради 15 грудня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  15 грудня 2020 р. Обговорення проекту Колективного договору Наукового центру (Доповідачі – Жмінько П.Г., Рогозін М.В.) Перспективи дослідження рослин родів Actinidia Lindl., Akebia quinata (Houtt.) Decne., Schisandra chinensis …