Засідання Ученої ради 26 січня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України     від  26 січня  2021 р.     Звіт директора про діяльність у 2020 році (згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») (Доповідач – Проданчук М.Г.). Обговорення …

Засідання Ученої ради 15 грудня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  15 грудня 2020 р. Обговорення проекту Колективного договору Наукового центру (Доповідачі – Жмінько П.Г., Рогозін М.В.) Перспективи дослідження рослин родів Actinidia Lindl., Akebia quinata (Houtt.) Decne., Schisandra chinensis …

Засідання Ученої ради 24 листопада 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  24 листопада  2020 р. До проблеми вивчення поведінки діючих речовин засобів захисту рослин в поверхневих і підземних водах в Україні відповідно до норм Європейського союзу (Доповідач – Чміль …

Засідання Ученої ради 22 жовтня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  22 жовтня  2020 р. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2020 р. (Доповідач – Петрашенко Г.І.)   Апробація дисертаційної роботи Курділь Н.В «Дослідження механізмів комбінованого …

Засідання Ученої ради 15 вересня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  15 вересня  2020 р. Впровадження в практику ЦПРТ нового напрямку токсикології: екологічна оцінка пестицидів для нецільових об’єктів. Перспективи подальшого розвитку (Доповідач – Юрченко Т.В.)   Використання сучасних методів …

Засідання Ученої ради 19 березня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  19 березня  2020 р. Обговорення та затвердження теми та плану виконання дисертаційної роботи здобувача Курділь Н.В. «Дослідження механізмів комбінованого впливу хімічних речовин на формування токсичного процесу при отруєннях …

Засідання Ученої ради 18 лютого  2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  18 лютого  2020 р. Обговорення та затвердження Програм НДР на 2020 рік (Доповідачі – Керівники та відповідальні виконавці тем)   Підсумки атестації наукових співробітників Наукового центру (Доповідач – …

Засідання Ученої ради 21 січня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  21 січня  2020 р. Звіт директора про діяльність у 2019 році (згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») (Доповідач – Проданчук М.Г) Обговорення та затвердження Плану роботи …

Засідання Ученої ради 12 грудня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  12 грудня  2019 р. Апробація дисертаційної роботи Лісовської В.С. «Ідентифікація потенційної канцерогенності карбендозиму» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 14.03.06 – «токсикологія» Науковий керівник – …

Засідання Ученої ради 26 листопада 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  26 листопада 2019 р. Апробація дисертаційної роботи Колянчук Яни Віталіївни «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу» на здобуття …

Засідання Ученої ради 22 жовтня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 22 жовтня 2019 р. Застосування основних принципів методології оцінки ризику полімерних будівельних, лакофарбових та меблевих матеріалів, які діють в Євросоюзі, в державній санітарній експертизі та дослідженнях, проведених в …

Засідання Ученої ради 24 вересня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України             від 24 вересня 2019 р. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2019 р. (Доповідач – Петрашенко Г.І.). Перспективи впровадження аналізу вмісту стероїдних гормонів у плазмі …

Засідання Ученої ради 18 червня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 18 червня 2019 р. Проблема оцінки ризику ендокринних деструкторів, вплив на репродуктивну функцію (Доповідач – Шепельська Н.Р.). Використання in silico методів для оцінки комбінованих засобів захисту рослин (Доповідач …

Засідання Ученої ради 14 травня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 14 травня 2019 р. Нагальність гармонізації вітчизняних методик виконання вимірювань діючих речовин засобів захисту рослин при проведенні санітарно-епідеміологічної експертизи сільськогосподарської та продовольчої сировини, харчових продуктів та об’єктів оточуючого …

Засідання Ученої ради від 23 квітня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                            від 23 квітня 2019 р. Теоретичні підходи до обґрунтування віднесення відходів до певної класифікаційної категорії щодо небезпеки (Доповідач – Повякель Л.І.). Механізми формування обезогенних ефектів при дії ендокринних …

Засідання Ученої ради 19 березня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 19 березня 2019 р. Маркери токсичного процесу у хворих з комбінованими отруєннями метадона гідрохлоридом на фоні застосування методів штучної детоксикації (Доповідач – Андрющенко В.В.). Особливості безпечного  використання і …

Засідання Ученої ради 26 лютого 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 26 лютого 2019 р. Характеристика комбінованого впливу регуляторів росту рослин (метильних  похідних  N-оксид  піридину  та деяких пестицидів) на організм (Доповідач ‒ Васецька О.П.). Використання тесту на індукцію аберацій …

Засідання Ученої ради 22 січня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 22 січня 2019 р. Звіт директора про діяльність у 2018 році (згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») (Доповідач – Проданчук М.Г.). Міжнародні підходи до оцінки безпечності …

Засідання Ученої ради 18 грудня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 18 грудня 2018 р.   Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2018 р. (Доповідачі –  Керівники та відповідальні виконавці наукових тем, рецензенти). Оцінка ризику репродуктивної токсичності пестицидів …

Засідання Ученої ради 27 листопада 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України    від 27 листопада 2018 р.   Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2018 р. (Доповідачі –  Керівники та відповідальні виконавці наукових тем, рецензенти). Апробація дисертаційної роботи Бубало …