Пеможець конкурсу на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» оголошує, що перемогу у конкурсі на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» (1 ставка), який відбувся 19.01.2022 р., здобула Басанець А.В.

Оприлюднення дисертації «Ідентифікація потенційної канцерогенності карбендазиму»

Дисертація Лісовської Вікторії Семенівни на здобуття наукового ступеня кандидату біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: «Ідентифікація потенційної канцерогенності карбендазиму». Дата захисту: 30.09.2020р. Автореферат дисертаціїДисертаціяВідгук Пихтєєвої О.Г.Відгук Гарманчук Л.В.

Оприлюднення дисертації «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу»

Дисертація Колянчук Яни Віталіївни на здобуття наукового ступеня кандидату біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу».Дата захисту: 23.06.2020р. Автореферат дисертаціїДисертаціяВідгук Томашевської Л.А.Відгук Коваленко В.М.

Оприлюднення дисертації “Морфологічний та морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії”

Дисертація Усенко Тетяни Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: “Морфологічний та морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії”. Дата захисту: 21.05.2019р. Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного опонента Жирнова В.В. Відгук офіційного …

Оприлюднення дисертації “Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах”

Дисертація Рашківської Інни Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: “Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах”. Дата захисту: 21.05.2019р. Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного опонента Кірсенка В.В.

Оприлюднення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидату медичних наук за спеціальністю токсикологія

Дисертація Макарова Олексія Олександровича на здобуття наукового ступеня кандидату медичних наук за спеціальністю токсикологія (14.03.06) “Порушення мікроелементного складу крові у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю та ендотоксикозом на фоні застосування діалізних технологій лікування”. Дата захисту: 02.03.2016. У електронному вигляді в форматі Adobe PDF можна завантажити: Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного …