Оприлюднення дисертації «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу»

Дисертація Колянчук Яни Віталіївни на здобуття наукового ступеня кандидату біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу».Дата захисту: 23.06.2020р. Автореферат дисертаціїДисертаціяВідгук Томашевської Л.А.Відгук Коваленко В.М.

Засідання Ученої ради 19 березня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  19 березня  2020 р. Обговорення та затвердження теми та плану виконання дисертаційної роботи здобувача Курділь Н.В. «Дослідження механізмів комбінованого впливу хімічних речовин на формування токсичного процесу при отруєннях …

Засідання Ученої ради 18 лютого  2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  18 лютого  2020 р. Обговорення та затвердження Програм НДР на 2020 рік (Доповідачі – Керівники та відповідальні виконавці тем)   Підсумки атестації наукових співробітників Наукового центру (Доповідач – …

Лабораторія ЕКОГІНТОКСу отримала незалежну та надійну оцінку якості результатів випробувань

Біохімічна лабораторія Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України впродовж 2019 року приймала участь у програмі професійного тестування «Prevecal». Про успішні результати завершення розповіла науковий співробітник лабораторії патології відділу «Інститут експериментальної токсикології та медико-біологічних досліджень», к.б.н. Тетяна Усенко під час засідання Вченої ради. …

Колектив висловлює глибоке співчуття з приводу раптової смерті нашого колеги Георгія Миколайовича Войтенка

Колектив Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу раптової смерті 30 січня 2020 року нашого колеги, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора Георгія  Миколайовича Войтенка. Георгій Миколайович народився 13.04.1942 у Києві. У 1966 році закінчив …

Засідання Ученої ради 21 січня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  21 січня  2020 р. Звіт директора про діяльність у 2019 році (згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») (Доповідач – Проданчук М.Г) Обговорення та затвердження Плану роботи …

Засідання Ученої ради 12 грудня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  12 грудня  2019 р. Апробація дисертаційної роботи Лісовської В.С. «Ідентифікація потенційної канцерогенності карбендозиму» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 14.03.06 – «токсикологія» Науковий керівник – …

Презентація референс-центру для ідентифікації контрольованих та токсичних хімічних речовин

На базі Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України створений референс-центр для ідентифікації контрольованих та токсичних хімічних речовин. Він оснащений за підтримки ОБСЄ та представлений експертній спільноті 10 грудня 2019 року. Замовником і кінцевим беніфіціаром цього проекту виступає Міністерство охорони здоров’я України. Референс-центр …

Провідні токсикологи із 9 країн зустрілися в Києві для участі у Міжнародній токсикологічній школі

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України приймав у себе учасників у Міжнародної токсикологічної школи, що відбулася 6–7 грудня 2019 року. Захід організований за участі Товариства токсикологів України а також Федерації європейських токсикологів та європейських товариств токсикологів. Школа – можливість для молодих та …

Засідання Ученої ради 26 листопада 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  26 листопада 2019 р. Апробація дисертаційної роботи Колянчук Яни Віталіївни «Репродуктивна токсичність генеричних зразків синтетичного піретроїду лямбда-цигалотрину для щурів Wistar Hannover при дії в період гаметогенезу» на здобуття …

Засідання Ученої ради 22 жовтня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 22 жовтня 2019 р. Застосування основних принципів методології оцінки ризику полімерних будівельних, лакофарбових та меблевих матеріалів, які діють в Євросоюзі, в державній санітарній експертизі та дослідженнях, проведених в …

Засідання Ученої ради 24 вересня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України             від 24 вересня 2019 р. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2019 р. (Доповідач – Петрашенко Г.І.). Перспективи впровадження аналізу вмісту стероїдних гормонів у плазмі …

Засідання Ученої ради 18 червня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 18 червня 2019 р. Проблема оцінки ризику ендокринних деструкторів, вплив на репродуктивну функцію (Доповідач – Шепельська Н.Р.). Використання in silico методів для оцінки комбінованих засобів захисту рослин (Доповідач …

Засідання Ученої ради 14 травня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 14 травня 2019 р. Нагальність гармонізації вітчизняних методик виконання вимірювань діючих речовин засобів захисту рослин при проведенні санітарно-епідеміологічної експертизи сільськогосподарської та продовольчої сировини, харчових продуктів та об’єктів оточуючого …

Засідання Ученої ради від 23 квітня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                            від 23 квітня 2019 р. Теоретичні підходи до обґрунтування віднесення відходів до певної класифікаційної категорії щодо небезпеки (Доповідач – Повякель Л.І.). Механізми формування обезогенних ефектів при дії ендокринних …

Оприлюднення дисертації “Морфологічний та морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії”

Дисертація Усенко Тетяни Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: “Морфологічний та морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії”. Дата захисту: 21.05.2019р. Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного опонента Жирнова В.В. Відгук офіційного …

Оприлюднення дисертації “Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах”

Дисертація Рашківської Інни Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: “Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах”. Дата захисту: 21.05.2019р. Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного опонента Кірсенка В.В.

Засідання Ученої ради 19 березня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 19 березня 2019 р. Маркери токсичного процесу у хворих з комбінованими отруєннями метадона гідрохлоридом на фоні застосування методів штучної детоксикації (Доповідач – Андрющенко В.В.). Особливості безпечного  використання і …

Засідання Ученої ради 26 лютого 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 26 лютого 2019 р. Характеристика комбінованого впливу регуляторів росту рослин (метильних  похідних  N-оксид  піридину  та деяких пестицидів) на організм (Доповідач ‒ Васецька О.П.). Використання тесту на індукцію аберацій …

Конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника

       Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, medved.kiev.ua, т.: (044) 258-47-73, e-mail: office.medved@gmail.com оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу «Орган з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС» (1 ставка).        Вимоги до учасників конкурсу: доктор наук або …