Стратегічне партнерство України і сусідніх країн забезпечить підтримку здоров’я та безпеку навколишнього середовища в зоні конфлікту на Сході України

Науково-практична конференція-семінар за міжнародної участі “Здоров’я та безпека навколишнього середовища в зоні конфлікту на Сході України” пройшла 10-12 травня 2018 року у Києві. Учасники зібрались щоб синтезувати експертні знання з питань безпеки, охорони здоров’я та навколишнього середовища в зоні конфліктів на Сході України. Під час заходу були зібрані думки ключових …

Засідання Ученої ради 24 травня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 24 травня 2018 р. Класифікація та маркування репродуктивних ефектів пестицидів у відповідності до вимог глобальної системи гармонізації  (Доповідач –  Корнута Н.О.). 2. Адаптогенні можливості лікарських  рослин  у  профілактиці …

Застосування сучасних нормативів і стандартів ЄС у польових дослідженнях оцінки біологічного та токсико-екологічного стану рослин розглядали учасники науково-практичної конференції

Захід відбувся 22 травня 2018 року і був організований ДП «Науковий центр превентивної  токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя  МОЗ України» та Європейською Бізнес Асоціацією за наукової підтримки фахівців компанії DowDuPont. Виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і …

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітнків

Державне підприємство “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: – наукового співробітника відділу “Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів” (1 ставка);  – молодшого наукового співробітника відділу “Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів” (1 …

Засідання Ученої ради 24 квітня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 24 квітня 2018 р. Дослідження гематотоксичної дії Ципроконазолу (Доповідач – Усенко Т.В.). Вплив Зета-циперметрину в пре- і постнатальному періоді на стан нервової системи щурят (Доповідач –  Рашківська І.О.). …

Засідання Ученої ради 6 березня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 6 березня 2018 р. Звіт про фінансово-економічну діяльність Наукового центру за 2017 рік (Доповідач – Кирилова Т.К.). Особливості формування токсикозу та застосування методів штучної детоксикації в комплексній терапії …

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Державне підприємство “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: – провідного наукового співробітника лабораторії загальної токсикології відділу “Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень” (1 ставка); – молодшого наукового співробітника відділу “Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних …

Засідання Ученої ради 18 січня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України  від 18 січня 2018 р. Звіт директора про  діяльність  у  2017  році  (згідно  Закону  України «Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність)  (Доповідач  –  М.Г.  Проданчук). Обговорення та затвердження  річного  звіту  …

Засідання Ученої ради 12 грудня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 12 грудня 2017 р. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад: головний науковий співробітник лабораторії загальної токсикології відділу «Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень», головний науковий співробітник сектору супертоксикантів …

Засідання Ученої ради 14 листопада 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 14 листопада 2017 р. Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2017 р. (Доповідачі – Керівники та відповідальні виконавці тем, рецензенти). Морфофункціональна характеристика непухлинних та неопластичних змін в …

Конкурс на заміщення вакантної посади відділу “Інститут нутриціології”

Державне підприємство “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:  Відділ “Інститут нутриціології”: – науковий співробітник — 1 ст. Термін конкурсу — один місяць з дня оголошення. Умови конкуру — загальні. Документи надсилайте за адресою: 03127, …

Конкурс на заміщення вакантних посад строком на 1 рік на термін виконання строкових договорів

Державне підприємство “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад строком на 1 рік на термін виконання строкових договорів: Відділ “Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень”: – головний науковий співробітник — 1 ст. – провідний науковий співробітник — 5,5 …

Конкурс на вакантну посаду наукового співробітника лабораторії

Науковий центр оголошує конкурс на вакантну посаду наукового співробітника лабораторії “Токсикологічний дослідницький випробувальний центр фізико-хімічного аналізу та референс лабораторій” відділу “Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів” (1 ставка) з 10.12.2017. Термін конкурсу — один місяць з дня оголошення Умови конкуру — загальні. Документи надсилайте за адресою: 03127, м.Київ, вул.Героїв …

Засідання Ученої ради 24 жовтня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 24 жовтня 2017 р. Аналіз тренду ультрадисперсних   частинок   в   атмосферному   повітрі   м. Чернівці за період  2013-2016 рр. (Доповідач  – Власик Л.І.). Звіти про хід  виконання  дисертаційних  робіт  здобувачами …

Засідання Ученої ради 26 вересня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 26 вересня 2017 р. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2017 р. (Доповідач – Проданчук М.Г.). Біомаркери експозиції та ефекту фосфорорганічних пестицидів (Доповідач – Федченко …

Засідання Ученої ради 15 червня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 15 червня 2017 р. Ендокринні дизраптори: проблеми нормативно-правового регулювання, наукової оцінки та перспективи використання методів in silico (Доповідач – Колесник С.Д.). Значення оцінювання індексу гомогенності для забезпечення якості …

Засідання Ученої ради 23 травня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 23 травня 2017 р. Екологічні фактори і патологія репродуктивної системи (Доповідач – Гуньков С.В.). Стан та перспективи розвитку хіміко-аналітичних досліджень у Випробувальному центрі (Доповідач – Гринько А.П.). Поточні …

Засідання Ученої ради 27 квітня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 27 квітня 2017 р.  Роль ядерних гормональних рецепторів – активаторів проліферації пероксисом (PPARα, β, γ )в нормі та при патології під впливом ксенобіотиків (Доповідач – Балан Г.М.). Дизрапторні …

Засідання Ученої ради 21 березня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 21 березня 2017 р. Звіт про фінансово-економічну діяльність Наукового центру за 2016 рік (Доповідачі – Кирилова Т.К.). Стратегія і тактика використання методів аналізу ксенобіотиків у продовольчій і сільськогосподарській …

Засідання Ученої ради 27 лютого 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 27 лютого 2018 р. Наукове обґрунтування необхідності професійної підготовки токсикологів для системи громадського здоров’я (Доповідач – Курділь Н.В.). Дослідження залежності доза – ефект. Методологія “Bench-mark dose” та досвід …