Засідання Ученої ради 22 жовтня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 22 жовтня 2019 р. Застосування основних принципів методології оцінки ризику полімерних будівельних, лакофарбових та меблевих матеріалів, які діють в Євросоюзі, в державній санітарній експертизі та дослідженнях, проведених в …

Засідання Ученої ради 24 вересня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України             від 24 вересня 2019 р. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2019 р. (Доповідач – Петрашенко Г.І.). Перспективи впровадження аналізу вмісту стероїдних гормонів у плазмі …

Засідання Ученої ради 18 червня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 18 червня 2019 р. Проблема оцінки ризику ендокринних деструкторів, вплив на репродуктивну функцію (Доповідач – Шепельська Н.Р.). Використання in silico методів для оцінки комбінованих засобів захисту рослин (Доповідач …

Засідання Ученої ради 14 травня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 14 травня 2019 р. Нагальність гармонізації вітчизняних методик виконання вимірювань діючих речовин засобів захисту рослин при проведенні санітарно-епідеміологічної експертизи сільськогосподарської та продовольчої сировини, харчових продуктів та об’єктів оточуючого …

Засідання Ученої ради від 23 квітня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                            від 23 квітня 2019 р. Теоретичні підходи до обґрунтування віднесення відходів до певної класифікаційної категорії щодо небезпеки (Доповідач – Повякель Л.І.). Механізми формування обезогенних ефектів при дії ендокринних …

Оприлюднення дисертації “Морфологічний та морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії”

Дисертація Усенко Тетяни Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: “Морфологічний та морфофункціональний стан периферичної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи триазолу та механізми їх гематотоксичної дії”. Дата захисту: 21.05.2019р. Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного опонента Жирнова В.В. Відгук офіційного …

Оприлюднення дисертації “Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах”

Дисертація Рашківської Інни Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 — токсикологія на тему: “Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за умов його впливу в пре- і постнатальному періодах”. Дата захисту: 21.05.2019р. Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного опонента Кірсенка В.В.

Засідання Ученої ради 19 березня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 19 березня 2019 р. Маркери токсичного процесу у хворих з комбінованими отруєннями метадона гідрохлоридом на фоні застосування методів штучної детоксикації (Доповідач – Андрющенко В.В.). Особливості безпечного  використання і …

Засідання Ученої ради 26 лютого 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 26 лютого 2019 р. Характеристика комбінованого впливу регуляторів росту рослин (метильних  похідних  N-оксид  піридину  та деяких пестицидів) на організм (Доповідач ‒ Васецька О.П.). Використання тесту на індукцію аберацій …

Конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника

       Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, medved.kiev.ua, т.: (044) 258-47-73, e-mail: office.medved@gmail.com оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу «Орган з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС» (1 ставка).        Вимоги до учасників конкурсу: доктор наук або …

Засідання Ученої ради 22 січня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 22 січня 2019 р. Звіт директора про діяльність у 2018 році (згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») (Доповідач – Проданчук М.Г.). Міжнародні підходи до оцінки безпечності …

Засідання Ученої ради 18 грудня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 18 грудня 2018 р.   Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2018 р. (Доповідачі –  Керівники та відповідальні виконавці наукових тем, рецензенти). Оцінка ризику репродуктивної токсичності пестицидів …

Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу «Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень»

 Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, medved.kiev.ua, т.: (044) 258-47-73, e-mail: office.medved@gmail.com, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу «Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень» (1 ставка). Вимоги …

Конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів»

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, medved.kiev.ua, т.: (044) 258-47-73, e-mail: office.medved@gmail.com, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу «Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів» (1 ставка). …

Засідання Ученої ради 27 листопада 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України    від 27 листопада 2018 р.   Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2018 р. (Доповідачі –  Керівники та відповідальні виконавці наукових тем, рецензенти). Апробація дисертаційної роботи Бубало …

В Україні створюється Національний референс-центр з визначення контрольованих та токсичних хімічних речовин

Учасники робочої наради узгодили проект положення майбутнього Національного референс-центру для ідентифікації контрольованих та токсичних хімічних речовин. Він створюється на базі ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України». Завдання центру – з’ясувати які хімічні речовини і в якому об’ємі стали причиною конкретного випадку. …

Засідання Ученої ради 25 жовтня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України   від 25 жовтня 2018 р. Шляхи біодеградації триазолів у сільськогосподарський продукції. Методи визначення продуктів деградації (Доповідач – Алейнов П.В.). Звіти про закордонні  відрядження  (Доповідачі   –  Проданчук М.Г., Колянчук …

Засідання Ученої ради 27 вересня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України   від 27 вересня 2018 р. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2018 р. (Доповідач – Петрашенко Г.І.). Апробація дисертаційної роботи Усенко Тетяни Вікторівни «Морфологічний та …

Засідання Ученої ради 26 червня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 26 червня 2018 р. Оцінка теоретичного перорального впливу залишкових кількостей інсектицидів в зерні запасів (Доповідач – Сергеєв С.Г.) Наукове обґрунтування визначення масових концентрацій диметилдикарбонату (ДМДК, Е-242) в повітрі …