Засідання Ученої ради 14 лютого 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 14 лютого 2017 р. Обговорення та затвердження виконання Програм НДР на 2017 рік (Доповідачі – Керівники та відповідальні виконавці тем). Затвердження Плану підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації Наукового …

Засідання Ученої ради 19 січня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 19 січня 2017 р.  Обговорення та затвердження Плану виконання НДР Наукового центру на 2017 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.). Обговорення та затвердження Плану роботи Ученої ради Наукового центру …

Конкурс на вакантні посади

Науковий  центр оголошує конкурс на наступні вакантні посади: – завідувач відділу “Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень” (1 ставка); – завідувач лабораторією патології відділу “Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень” (1 ставка); – провідний науковий співробітник лабораторії гігієни пестицидів відділу “Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів” (2 ставки); – …

Засідання Ученої ради 20 грудня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 20 грудня 2016 р. Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2016 р. (Доповідачі – Керівники та відповідальні виконавці тем, рецензенти). Комбінована дія препаративних форм пестицидів із класу …

17-19 грудня 2016 року відбудеться перша Міжнародна токсикологічна школа

Мжнародна токсикологічна школа відкриється на базі Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України». Організована  вона за ініціативи Центру та Європейської асоціації токсикологічних товариств «ЄВРОТОКС» і готуватиме професійних фахівців у відповідності до вимог Європейського реєстру токсикологів. Під час Першої школи розглядатимуться: Тема …

Засідання Ученої ради 10 листопада 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України  від 10 листопада 2016 р. Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2016 р. (Доповідачі – Керівники та відповідальні виконавці тем, рецензенти). Порівняльний аналіз параметрів репродуктивної токсичності, визначених за …

Конкурс на вакантну посаду старшого наукового співробітника лабораторії аналітичної хімії

Науковий центр оголошує конкурс на вакантну посаду старшого наукового співробітника лабораторії аналітичної хімії відділу “Інститут екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів” (1 ставка). Термін конкурсу — один місяць з дня оголошення. Умови конкуру — загальні. Документи надсилайте за адресою: 03127, м.Київ, вул.Героїв Оборони, 6. Довідки за телефоном: (044) 261-33-69.

Засідання Ученої ради 13 жовтня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 13 жовтня 2016 р. 1.Результати трирічного моніторингу   атмосферного   повітря  м.Чернівці  за  вмістом  ультрадисперсних  частинок (Доповідач  – Власик Л.І.) Рецензія на монографію «Біологічна безпека України» (Доповідач – Бережнов С.П.) …

Засідання Ученої ради 20 вересня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 20 вересня 2016 р. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2016 р. (Доповідач – Петрашенко Г.І.).   Комет тест як  один  із  скринінгових  методів  детекції  …

Конкурс на вакантну посаду завідувача лабораторії патології відділу експериментальної токсикології і віддалених наслідків дії

Науковий  центр оголошує конкурс на вакантну посаду завідувача лабораторії патології відділу експериментальної токсикології і віддалених наслідків дії (1 ставка). Термін конкурсу — один місяць з дня оголошення. Умови конкуру — загальні. Документи надсилайте за адресою: 03127, м.Київ, вул.Героїв Оборони, 6. Довідки за телефоном: (044) 261-33-69.

Засідання Ученої ради 7 липня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 7 липня 2016 р.   Перевибори Вченої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України згідно Закону України «Про наукову …

Засідання Ученої ради 10 червня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                  від 10 червня 2016 р. Перспективи вдосконалення хіміко-аналітичних досліджень при проведенні предреєстраційних досліджень пестицидів в Україні (Доповідач – Гринько А.П.). Дослідження генотоксичного впливу хімічних речовин при визначенні їх …

Засідання Ученої ради 20 травня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України    від 20 травня 2016 р. Науковий огляд законодавства  ЄС  та  України  в  сфері  поводження  з відходами  в  межах  планів  заходів  з   імплементації природоохоронних Директив,  передбачених  Угодою  про  асоціацію  …

Засідання Ученої ради 7 квітня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 7 квітня 2016 р. До проблеми вивчення поведінки діючих речовин засобів захисту рослин в ґрунті (Доповідач – Чміль В.Д.). Розгляд та затвердження методичних рекомендацій «Експериментальне вивчення токсичного впливу …

Засідання Ученої ради 22 березня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України  від 22 березня 2016 р. Звіт про фінансово-економічну  діяльність  Наукового  центру  за 2015 рік  (Доповідач  –  Кирилова Т.К.).    Методологічні аспекти регламентації  хімічної  безпеки  продукції,  які  діють  в  Україні  …

Оприлюднення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидату медичних наук за спеціальністю токсикологія

Дисертація Макарова Олексія Олександровича на здобуття наукового ступеня кандидату медичних наук за спеціальністю токсикологія (14.03.06) “Порушення мікроелементного складу крові у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю та ендотоксикозом на фоні застосування діалізних технологій лікування”. Дата захисту: 02.03.2016. У електронному вигляді в форматі Adobe PDF можна завантажити: Автореферат дисертації Дисертація Відгук офіційного …

Засідання Ученої ради 16 лютого 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                            від 16 лютого 2016 р. Звіт про діяльність Наукового центру у 2015 р. (Доповідач – Проданчук М.Г.).   Висунення кандидатури доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАМНУ Проданчука М.Г. …

Засідання Ученої ради 28 січня 2016 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України  від 28 січня 2016 р. Обговорення та затвердження Плану виконання НДР Наукового центру на 2016 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.). Обговорення та затвердження Плану роботи Ученої ради Наукового центру …

Засідання Ученої ради 15 грудня 2015 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 15 грудня 2015 р. Сучасні методи досліджень впливу пестицидів на нервову систему (Доповідач – Зінов’єва М.Л., Денисюк А.В., Корнута Н.О.). Звіти про закордонні відрядження (Доповідачі  –  Проданчук М.Г.,  …

Засідання Ученої ради 19 листопада 2015 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від  19 листопада  2015 р.   Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2015 р. (Доповідачі – керівники та відповідальні виконавці тем, рецензенти). Токсикологічна характеристика лікарських засобів на основі …