Засідання Ученої ради від 29 травня 2012 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України    від 29 травня 2012 р. Моніторинг етіологічної структури та динаміки резистентності виділених збудників до антибактеріальних та антимікотичних засобів при інфекціях сечовидільної системи у населення Чернівецької області; сезонність змін …

Засідання Ученої ради від 24 квітня 2012 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                        від 24 квітня 2012 р. Використання культури лімфоцитів периферійної крові для дослідження якості води різного призначення (Доповідач – Болтіна І.В.). Маркери ефективного застосування гемофільтраційних технологій в лікуванні …

Засідання Ученої ради від 22 березня 2012 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України     від 22 березня 2012 р. Звіт про фінансово-економічну діяльність Інституту за 2011 рік (Доповідач – Кирилова Т.К.). Правила ЄС №1107/2009 щодо розміщення засобів захисту рослин на ринку …

Засідання Ученої ради від 28 лютого 2012 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                              від 28 лютого 2012 р.  Основні підсумки наукової діяльності Інституту за 2011 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.). Особливості поведінки інсектицидів  класу  неоникотиноїдів в оточуючому середовищі та методи …

Засідання Ученої ради від 17 січня 2012 року  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 17 січня 2012 р.   Обговорення та затвердження плану виконання НДР Інституту на 2012 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.). Удосконалення методів визначення медичних показників безпеки текстильних матеріалів та …

Засідання Ученої ради від 22 грудня 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                            від 22 грудня 2011 р. Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2011 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.). Біологічна активність і токсичні властивості 7-гідроксикумарину – перспективного харчового барвника …

ІІІ з’їзд токсикологів України “Сучасні проблеми токсикології. Безпека їжі та середовища життєдіяльності людини”

Безпека їжі та середовища життєдіяльності людини – тема, яка була обрана з метою відображення зростаючої ролі токсикологічної науки для охорони здоров’я людини та середовища її життєдіяльності, а також постановки завдань на перспективу. Наукова програма включає у себе напрямки: профілактична токсикологія, токсикологія лікарських засобів, клінічна токсикологія, регуляторна та експериментальна. Для вирішення …

Засідання Ученої ради від 3 листопада 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                            від 3 листопада 2011 р.  Розгляд рішення Вченої ради Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця щодо висунення кандидатури члена-кореспондента НАМН України, директора Інституту гігієни та екології Національного медичного університету …

Засідання Ученої ради від 6 жовтня 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                       від 6 жовтня 2011 р. Про підготовку та порядок приймання звітів про НДР за 2011 р. (Доповідач – Проданчук М.Г.). Базові принципи методології, що діє в країнах ЄС, із …

Засідання Ученої ради від 14 липня 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                від 14 липня 2011 р.  До проблеми резистентності  збудників  інфекцій  сечовидільної системи  до  антимікробних  засобів  (Доповідачі – Бліндер О.В., Дейнека С.Є.). Апробація дисертаційної роботи „Клініко-експериментальне дослідження механізмів гемотоксичної …

Засідання Ученої ради від 26 травня 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України    від 26 травня 2011 р. До проблеми вивчення поведінки діючих речовин пестицидних формуляцій в об‘єктах оточуючого середовища при проведенні польових випробувань пестицидів (Доповідач – Чміль В.Д.). Гігієнічне значення …

Засідання Ученої ради  від 28 квітня 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                       від 28 квітня 2011 р. Нітратна метгемоглобінемія. Токсикогенетичні аспекти (Доповідач – Власик Л.І.). Апробація дисертаційної роботи “Токсикологічна характеристика гербицидів – похідних сульфонілсечовини” …

Засідання Ученої ради від 24 березня 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України   від 24 березня 2011 р. Звіт про фінансово-економічну діяльність Інституту за 2010 рік (Доповідач – Т.К. Кирилова). Потенційний ризик для здоров‘я людини та зовнішнього середовища наночасточок діоксиду титану …

Засідання Ученої ради від 28 лютого 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 28 лютого 2011 р. Обговорення та затвердження плану роботи Ученої ради Інституту на 2011 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.). Обговорення та затвердження програм НДР на 2011 рік (Доповідачі …

Засідання Ученої ради від 27 січня 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України від 27 січня 2011 р.   Основні підсумки наукової діяльності Інституту за 2010 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.). Обговорення та затвердження Плану виконання НДР Інституту на 2011 р. (Доповідач …

Засідання Ученої ради  від 23 грудня 2010 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                            від 23 грудня 2010 р. Епідеміологічні дані і експериментальні дослідження токсичного впливу хлорпірифосу на розвиток плоду (Доповідач – Корнута Н.О.) Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2010 …

Засідання Ученої ради  від 25 листопада 2010 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                          від 25 листопада 2010 р. Обговорення та затвердження звітів про НДР за 2010 р. (Доповідачі – Керівники та відповідальні виконавці тем, рецензенти). До проблеми організації  досліджень  з  контролю  …

Засідання Ученої ради  від 28 жовтня 2010 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                              від 28 жовтня 2010 р.   Проблеми створення антидоту центральної дії для лікування отруєнь фосфорорганічними нейротоксичними сполуками та шляхи їх вирішення (Доповідачі – Кривенчук В.Є., Кокшарева Н.В.) Розробка …

Засідання Ученої ради від 28 вересня 2010 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                            від 28 вересня 2010 р.   Ювілейна доповідь проф. Спину Є.І. Про підготовку та  порядок  приймання  звітів  про  НДР  за  2010 р. (Доповідач – Проданчук М.Г.). Основні аспекти гармонізації  …

Засідання Ученої ради від 24 червня 2010 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                                 від 24 червня 2010 р.   Біомаркери як критеріально значимі показники оцінки ризику для здоров’я людини тривалого впливу хімічного фактора малої інтенсивності (Доповідачі – Шиліна В.Ф., Дишінєвич …