Засідання Ученої ради від 25 березня 2010 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                             від 25 березня 2010 р.   Організація та здійснення в Інституті контролю за вмістом діоксинів та діоксинподіобних поліхлорованих біфенілів у харчових продуктах відповідно до нормативів Європейського Союзу (Доповідач …

Засідання Ученої ради від 25 лютого 2010 року

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України                                                                                 від 25 лютого 2010 р.   Обговорення та затвердження плану роботи Ученої ради Інституту на 2010 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.). Обговорення та затвердження програм …

Засідання Ученої ради від 28 січня 2010 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Ученої ради Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка  Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я  України     від 28 січня 2010 р.   Основні підсумки наукової діяльності Інституту за 2009 рік (Доповідач – Проданчук М.Г.) Обговорення та затвердження плану НДР на 2010 рік (Доповідач …

Вітаємо!

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (ЕКОГІНТОКС) є провідною науково-дослідною установою з питань екологічної безпеки, гігієни та токсикології, що вирішує актуальні завдання з охорони здоров’я населення, зниження рівня захворюваності і смертності, пов’язаних з незадовільним станом довкілля, розробляє комплекс заходів в галузі глобальної хімічної безпеки, яка є на сьогодні однією …