Застосування сучасних нормативів і стандартів ЄС у польових дослідженнях оцінки біологічного та токсико-екологічного стану рослин розглядали учасники науково-практичної конференції

Захід відбувся 22 травня 2018 року і був організований ДП «Науковий центр превентивної  токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя  МОЗ України» та Європейською Бізнес Асоціацією за наукової підтримки фахівців компанії DowDuPont.

Виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, передбачає комплекс заходів щодо адаптації та  імплементації національної нормативно-правової бази відповідно до законодавства Співтовариства.

Черговим етапом цих заходів є імплементація Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи), впровадження яких передбачено розпорядженням уряду України на 2018-2020 роки.

В Угоді, згідно Статті 297 «Наукова інформація», визначено, що «під час підготовки, прийняття й імплементації заходів, які спрямовані на охорону навколишнього середовища, охорону здоров’я та захист соціальних умов, що впливають на торгівлю між Сторонами, Сторони визнають важливість врахувати наукову та технічну інформацію та відповідні міжнародні стандарти, настанови або рекомендації».

Зокрема, для взаємного визнання результатів польових досліджень по оцінці біологічного та токсико-екологічного стану рослин, експерименти дослідних установ повинні базуватись на використанні принципів і стандар­тів Належної експериментальної та Належної лабораторної практики (GEP та GLP).

Учасники ознайомились з нормативно-правовою базою та практикою використання принципів і стандартів GEP та GLP в Європейському Союзі. Під час заходу виробили спільні пропозиції та підходи до імплементації законодавства Європейського Союзу при проведенні польових експериментів дослідними установами України у реєстраційних та наукових цілях.